در اولین مرحله جشنواره مسابقات دوچرخه سواری سرعت موج های آبی مشهد

سینا غلامی در دو ماده ۲۰۰ متر و کایرین قهرمان شد

اولین مرحله جشنواره مسابقات دوچرخه سواری سرعت جایزه بزرگ موج های آبی مشهد، امروز جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ در پیست دوچرخه سواری ثامن الائمه مشهد با حضور ۲۵ رکابزن ازنقاط مختلف کشور و رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی با حمایت سرزمین موج های آبی مشهد برگزار گردید.

این مسابقه در دو ماده ۲۰۰ متر وکایرین برگزار شد که جمعا ۷۲ مسابقه را شامل شدند. در این مرحله از مسابقات ۱۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی در بین ۱۰ نفر اول هر ماده تقسیم گردید. در پایان این مسابقات ۱۰ نفر اول هر ماده به شرح زیر مشخص گردید:

۲۰۰ متر :
۱- سینا غلامی
۲- ایمان رشنو
۳- ابوالفضل امین الرعایایی
۴- عباس زارع زاده مهریزی
۵- معین سعید
۶- پارسا شفیقی مجاز
۷- محمدامین رحیم آبادی
۸- ابوالفضل شاهی مریدی
۹- علیرضا شیری
۱۰- سیدعلی احمدی

کایرین:
۱- سینا غلامی
۲- ابوالفضل امین الرعایایی
۳- محمدامین رحیم آبادی
۴- امیرحسین محمدی
۵- علیرضا شیری
۶- ایمان رشنو
۷- معین سعید
۸- عباس زارع زاده مهریزی
۹- امیرحسین حیدری
۱۰- سپهر خانی