با دستور ستاد ملی کرونا

مجوز دوره های آموزشی هیات های دوچرخه سواری صادر شد.

برابر اعلام فدراسیون پزشکی ورزشی با توجه به شرایط موجود مجوز برگزاری دوره های آموزشی هیات های دوچرخه سواری صادر شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، با توجه به نیاز جامعه ورزش به استمرار برگزاری دوره های آموزشی،اجرای کلیه دوره های آموزشی با انجام تست غربالگری و نصب پوستر های آموزشی بلامانع می باشد. از این رو هیأت استان ها می توانند جهت میزبانی دوره آموزشی، تقویم پیشنهادی شان را ارسال کنند.استفاده از ماسک و فاصله گذاری فیزیکی،شستشو و ضدعفونی مرتب دستها توسط شرکت کنندگان،گندزدایی سطوح تماس مشترک،توجه به تراکم جمعیت و تهویه هوا از جمله مواردی است که باید رعایت شود.