محمود رشیدی رییس فدراسیون دوچرخه سواری شد

محمود رشیدی برای چهار سال به عنوان رییس فدراسیون دوچرخه سواری انتخاب شد.

 

مجمع انتخاباتی فدراسیون دوچرخه سواری در آکادمی ملی المپیک برگزار شد. این انتخابات چهار کاندیدا داشت که سید رضا میر ابوطالبی انصراف داد و سه کاندیدا به رقابت پرداختند. 

در پایان محمود رشیدی  با کسب ۲۷ رای به عنوان رییس فدراسیون دوچرخه سواری انتخاب شد.

عبدالرحمن قاسمی ۱۶ رای آورد. 

نوربخش عسکری بدون رای ماند. 

تعداد اعضای مجمع ۴۳ نفر بود. 

عبدالرحمن قاسمی، محمود رشیدی، نوربخش عسکری و سید رضا میرابوطالبی کاندیدای این انتخابات بودند.
ریاست مجمع برعهده مهدی علی نژاد بود و کیکاووس سعیدی به عنوان نماینده کمیته ملی المپیک در مجمع حضور داشت.