گزارش تصویری ۲ + انتخابات ریاست فدراسیون دوچرخه سواری

مجمع انتخاباتی فدراسیون دوچرخه سواری در آکادمی ملی المپیک برگزار شد که در پایان محمود رشیدی  با کسب ۲۷ رای به عنوان رییس فدراسیون دوچرخه سواری انتخاب شد.