در صورت انجام تعهدات از سوی بخشداری احمد آباد مستوفی

مسابقه دوچرخه سواری جایزه بزرگ 30خرداد برگزار می‌شود

مسابقه دوچرخه سواری جایزه بزرگ احمد آباد مستوفی با تعامل فدراسیون پزشکی ورزشی 30خرداد برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری،مسابقه دوچرخه سواری جایزه بزرگ با پیگیری های فدراسیون دوچرخه سواری و مساعدت دکتر خلیلیان و تعامل بین دو فدراسیون برگزار خواهد شد.  مقرر گردید طبق برنامه ریزی این مسابقه در قالب یک روز برای رده سنی جوانان و بزرگسالان در بخش آقایان و در بخش بانوان در رده سنی بزرگسالان و بخش پاراسایکینگ و پیشکسوتان برگزار گردد. لازم به ذکر است مسابقه دوچرخه سواری جایزه بزرگ احمد آباد مستوفی مورخ 30 خرداد، منوط به انجام تمامی تعهدات از سوی بخشداری احمد آباد مستوفی می باشد.