قضاوت نمایندگان ‌داوری فدراسیون دوچرخه سواری در اولین المپیاد ورزش های همگانی مجازی دانشجویان علوم‌پزشکی سراسر کشور

نمایندگان ‌داوری فدراسیون دوچرخه سواری در اولین المپیاد ورزش های همگانی مجازی دانشجویان علوم‌پزشکی سراسر کشور قضاوت کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، با توجه به شرایط کرونایی در اولین دوره المپیاد مجازی ورزش دوچرخه سواری دانشجویان‌علوم‌پزشکی سراسر کشور ، ۶۰ دانشجو دختر و‌پسر ‌از ۳۵دانشگاه علوم‌پزشکی سراسر کشور شرکت داشتند. 
قضاوت این دوره از مسابقات به مدیریت فنی محمد رضا صفاپور رئیس کمیته داوران و مسئول انجمن دوچرخه سواری وزارت، مازیار فرزاد رئیس کمیته آموزش، مسعود قیاسی دبیر کمیته آموزش، و خانم دلارام ذاکرانی مربی و هرسه از داوران درجه یک فدراسیون و با حضور آقای مهندس خدابندلو مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وآقای دکتر کوشکی معاون ورزش همگانی ، خانم دکتر منتظری معاون اجرایی المپیاد مجازی و سرکار خانم شامحمدی مدیر فنی المپیاد در ساختمان وزارت بهداشت ، درمان‌و آموزش پزشکی برگزار شد.