اسامی قبول شدگان دوره داوری درجه 2 فدراسیون دوچرخه سواری

اسامی قبول شدگان دوره داوری درجه 2 فدراسیون دوچرخه سواری اسفند ماه 1399 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، در این دوره داوران فعال استان ها با توجه به شرایط کرونایی رعایت پروتکل های بهداشتی با روشهای جدید داوری و آخرین تغییرات در سطح قوانین اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری، به مدت پنج روز به صورت تئوری، نمایش فیلم، کار کلاسی، فعالیت گروهی شرکت داشتند.
مدرس دوره آقای مجید ناصری پس از برگزاری آزمون های شفاهی، کتبی و کار کلاسی اسامی قبول شدگان به شرح زیر ارائه شده است.

ضمناً قبول شدگان می توانند جهت تکمیل فرم کارآموزی با استان مربوطه و مدرس محترم اقدام لازم  بعمل آورند.


لیلا     عزیزی همتی
اعظم    فتحی
علیرضا     عبادتی
آرمین    آراسته
مریم    ایرانپرست
مینا     ملاوانی
مهدی     جعفری روحی
سید جمال    یوسف زاده قوزانی
یاسمن    مدنی علمداری
مریم     قیاسوند
سید امیر    جمالی 
علی     حاجی زاده
علی    نعمتی خیاوی
کریم    طالبی فتیده