شادنیا سرپرست دبیری فدراسیون دوچرخه سواری شد

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری طی حکمی سرپرست دبیری فدراسیون را منصوب کرد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، محمود رشیدی طی حکمی  فرهنگ شادنیا را به سمت سرپرست دبیری فدراسیون منصوب کرد.


در این حکم آمده؛

جناب آقای فرهنگ شادنیا

 با عنایت  به تعهد ، تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی، بموجب این ابلاغ به عنوان  " سرپرست دبیری فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسلامی ایران  " منصوب می شوید.

 امید است با اتکال به پروردگار متعال ، هماهنگی کامل با ارکان و کمیته های فدراسیون ، زمینه را جهت رشد ،توسعه و شکوفایی ورزش دوچرخه سواری فراهم نمایید و در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.