دیدار مسئولین هیأت دوچرخه سواری استان یزد با محمود رشیدی

رئیس هیأت دوچرخه سواری استان یزد با محمود رشیدی دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، صبح امروز دوشنبه 17 خرداد ماه مجتبی فرهمند رئیس به همراه الهه جورابی نایب رئیس بانوان هیأت استان یزد با حضور فدراسیون دوچرخه سواری با محمود رشیدی دیدار و گفتگو نمودند . 

در این دیدار در خصوص فعالیت های انجام شده و عملکرد هیأت دوچرخه سواری استان یزد در سال 1399 و برنامه های آتی در سال جاری در این استان بحث و تبادل نظر شد .