اعضای کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری انتخاب شدند

نشست هم اندیشی فدراسیون دوچرخه سواری با حضور کارشناسان زبده این رشته برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، دوشنبه از ساعت 10صبح و طی دو نشست 2ساعته و 4ساعته با حضور رییس، نایب رییس بانوان و دبیر فدراسیون نشست هم اندیشی برگزار و کارشناسان زبده رشته دوچرخه سواری پیرامون تشکیل کمیته های ستادی، نفرات کمیته فنی و چارت اداری فدراسیون نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.

مهدی روزبهانه، حسین اسلامی، فرهاد عصفوری، مجید ناصری، ایمان دلیل حیرتی، مصطفی چایچی، محمود وفایی، سیدمصطفی سیدرضایی، رسول هاشم کندی و سرکارخانم ساکی به عنوان نایب رییس بانوان در این نشست حضور داشتند. لازم به ذکر است علی زنگی آبادی پیشکسوت با سابقه دوچرخه سواری که به این نشست دعوت شده بود به علت سفر غیبت داشت و به صورت تلفنی در جریان مسائل مطرح شده قرار گرفت.

در ابتدا محمود رشیدی رییس فدراسیون دوچرخه سواری اعضای این نشست را اتاق فکر فدراسیون عنوان نمود و از اعضا خواست باتوجه به سوابق و شناخت خود از این رشته ورزشی خالصانه و مخلصانه ایشان را در هدایت فدراسیون دوچرخه سواری یاری رسانند. رشیدی اظهار داشت: به اعضای این کمیته برای انتخاب نفرات و تصمیم گیری های فنی فدراسیون اختیارات کافی داده می شود و از این جمع خواست صرف نظر از هرگونه اختلافات شخصی و غرض ورزی، ایشان را در انتخاب نفرات زبده و کارآمد یاری کنند.

محوریت جلسه مذکور تصمیم گیری در خصوص نحوه انتخاب اعضای کمیته فنی و تشریح وظایف این کمیته بود که در نهایت قرار شد کمیته فنی با 11 عضو (6 عضو حقیقی شامل کارشناسان دوچرخه سواری و 5 عضو حقوقی شامل حضور رییس، نایب رییس بانوان، دبیر، مدیر تیم های ملی، رییس سازمان لیگ) تشکیل شود.

رای گیری از سوی اعضای حاضر در این نشست انجام گرفت و به ترتیب آقایان مهدی روزبهانه، ایمان دلیل حیرتی، مجید ناصری، محمود وفایی، مصطفی چایچی، رسول هاشم کندی ،حسین اسلامی و علی زنگی آبادی به عنوان اعضای کمیته فنی انتخاب شدند. همچنین بانظر رییس فدراسیون از نفرات حاضر در این نشست خواسته شد تا فهرست نفراتی که شایستگی و آمادگی اداره کمیته تیم های ملی و سازمان لیگ فدراسیون دارند را اعلام و درخواست برنامه کنند.

در پایان این نشست مقرر شد در جلسه بعدی کمیته فنی در روز یکشنبه مورخ 30خرداد ماه افراد معرفی شده به ارائه برنامه های خود بپردازند و تصمیم گیری درخصوص انتخاب مدیر تیم های ملی و رییس سازمان لیگ فدراسیون نهایی شود.