مسابقات قهرمانی کشور دوچرخه سواری جاده - بخش آقایان (رده سنی جوانان )

سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواری بخشنامه مسابقات قهرمانی کشور دوچرخه سواری جاده - بخش آقایان (رده سنی جوانان ) را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، مقرر است مسابقات قهرمانی کشور دوچرخه سواری جاده - بخش آقایان  در رشته های استقامت جاده و تایم تریل انفرادی (رده سنی جوانان )  از مورخ  13/04/1400  لغایت  15/04/1400  در تهران ( پارک سرخه حصار)  برگزار شود. با توجه به شیوع ویروس کرونا و وضعیت موجود کشور ، نحوه حضور ورزشکاران در این دوره از مسابقات پیرو بندهای مشخص شده بشرح ذیل می باشد. لذا شایسته است دستور فرمایید ضمن مطالعه دقیق بخشنامه ، اعلام آمادگی و اسامی ورزشکاران آن استان را حداکثر تا تاریخ  1400/04/10پس از ثبت نام از طریق سامانه ملی دوچرخه سواری ،  به شماره نمابر 44727698  - 021 ارسال نمایند. بدیهی است در صورت عدم ثبت نام در سامانه ملی دوچرخه سواری و ارسال اعلام آمادگی،  استان مربوطه از لیست مسابقات حذف خواهد شد.

شرایط شرکت کنندگان : 

1.همراه داشتن جواب منفی تست PCR.
2.همراه داشتن معرفی نامه از اداره کل ورزش و جوانان یا هیات استان مربوطه الزامی می باشد.
3.همراه داشتن کارت بیمه ورزشی معتبر الزامی می باشد. در صورت ارائه ندادن از پذیرش ورزشکار معذوریم.  
4.همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی الزامی می باشد . 
5.همراه داشتن رضایت نامه محضری والدین الزامی می باشد .
6.ورزشکاران تیم ها موظف به ملبس بودن لباس متحدالشکل تیمی می باشند . 
7. تعداد شرکت کنندگان : 3 نفر ورزشکار و 1 نفر همراه ، جمعاً 4 نفر می باشد.
8. پذیرش و حضور ورزشکاران منوط به ثبت نام در سامانه ملی دوچرخه سواری  می باشد.
9.رده سنی جوانان متولدین 1382/10/10لغایت 1384/10/10می باشد.


برنامه مسابقات :

 ورود تیم ها : از ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 13/04/1400         جلسه فنی : ساعت 18:00  روز یکشنبه مورخ 13/04/1400         
استقامت جاده : ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 14/04/1400    تایم تریل انفرادی :  ساعت  8 صبح روز سه شنبه مورخ  15/04/1400 
خروج تیم ها و تخلیه خوابگاه :  ساعت 14 روز سه شنبه مورخ  15/04/1400
محل اسکان : تهران-مجموعه ورزشی آزادی-خوابگاه شماره 2 آقایان 
مسئول هماهنگی: آقای علی اصغرمحمدی شماره تماس 09911596459