تسلیت به جناب آقای علی زنگی آبادی

◾️متاسفانه باخبر شدیم پیشکسوت و مدیرتیم های ملی فدراسیون دوچرخه سواری در غم از دست دادن مادر گرامی خود سوگوار شده است.

بدینوسیله مصیبت وارده را به ایشان و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از پروردگار عالم برای آن مرحومه طلب آمرزش و برای بازماندگان صبر جمیل مسالت داریم.

▫️روابط عمومی فدراسیون دوچرخه‌سواری