رییس فدراسیون دوچرخه سواری با مدیر شبکه ورزش دیدار و گفتگو کرد

محمود رشیدی رییس فدراسیون دوچرخه سواری با سینا معتضدی مدیر شبکه ورزش سیما دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، امروز محمود رشیدی به همراه فرهنگ شادنیا و حامد قاسمی عارف دبیر و مدیر روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری با حضور در ساختمان شبکه ورزش سیما با سینا معتضدی مدیر این شبکه دیدار کردند. در این نشست رییس فدراسیون دوچرخه سواری از تلاش و همکاری های عوامل پخش شبکه ورزش در پخش زنده مسابقات قهرمانی کشور آقایان در مازندران قدردانی کرد.

همچنین در این دیدار با توجه به آغاز لیگ دوچرخه سواری کوهستان و پیست آقایان بر توسعه تعاملات دو جانبه، همکاری برای پخش زنده مسابقات، پخش و تولید برنامه های تحلیلی، توسعه همگانی رشته دوچرخه سواری در سطح خانواده ها و پوشش هر چه بیشتر اخبار رشته دوچرخه سواری در ایام برگزاری مسابقات لیگ توافقاتی صورت گرفت.