پایان خوش رقابت های ترکیه برای صفرزاده

آخرین رقابت نماینده کشورمان در گرند پریکس های ترکیه با عنوان چهارمی صفرزاده همراه شد

به گزارش روابط عممومی فدراسیون دوچرخه سواری،دوچرخه سواران کشورمان که جهت حضور در رقابتهای گرند پریکس ترکیه در این کشور به سر می برند امروز و در آخرین رقابت خود موفق شدن پس از طی مسافت ۱۳۳ کیلومتری مسابقه امروز بهترین نتیجه خود را بدست بیاورند.

سعید صفرزاده تنها نماینده کشورمان در المپیک توکیه در رقابت امروز موفق شد پس از ورزشکاران کشورهای اکراین،مغلستان و اریتریا در جایگاه چهارم قرار بگیرد.

این بهترین نتیجه ورزشکاران کشورمان در چهار رقابتی است که شرکت کرده اند.

در روز گذشته نیز محمد گنج خانلو دوچرخه سوار جوان کشورمان موفق به کسب عنوان پنجم شده بود.