ابلاغیه اعضای کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری صادر شد

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری احکام اعضای کمیته فنی فدراسیون را صادر کرد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، پس از انتخاب اعضای کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری در نشست شورای راهبردی این فدراسیون، محمود رشیدی احکام هشت عضو کمیته فنی را به شرح ذیل ابلاغ نمود:

 

با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق جنابعالی، بموجب این ابلاغ تا پایان سال 1400 به عنوان عضو کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری منصوب می شوید.

امید است با اتکال به پروردگار متعال در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین رشد،توسعه و شکوفایی ورزش دوچرخه سواری کشور موفق و منصور باشید.

لازم به ذکر است دکتر رسول هاشم کندی، مهدی روزبهانه، مجید ناصری، ایمان دلیل حیرتی، مصطفی چایچی و حسین اسلامی اعضای کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری را تشکیل می دهند.