حمید عطاالهی رییس کمیته داوران فدراسیون شد

محمود رشیدی رییس فدراسیون دوچرخه سواری حکم جدید رییس کمیته داوران فدراسیون را صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، محمود رشیدی رییس فدراسیون دوچرخه سواری طی حکمی حمید عطاالهی را به عنوان رییس کمیته داوران فدراسیون منصوب کرد.

در حکم صادره آمده است: 

با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست کمیته داوران فدراسیون دوچرخه سواری منصوب می شوید.