قابل توجه تیم های کانتینانتال دوچرخه سواری

اتحادیه جهانی زمان ثبت نام تیم های کانتینانتال را اعلام کرد.

بنابر اعلام اتحادیه جهانی دوچرخه سواری (UCI) و مطابق ماده 2.17.033 قوانین UCI ، مهلت اعلام آمادگي جهت ثبت نام در فهرست اوليه تيم هاي کانتیننتال در بخش جاده فصل 2022 حداکثر تا تاریخ 1400/07/08 می باشد .