‎رییس فدراسیون دوچرخه‌سواری : ‎انتخاب سجادی ، نقطه قوتی برای ورزش و جوانان خواهد بود

‎محمود رشیدی انتخاب دکتر حمید سجادی به عنوان وزیر جدید وزارت ورزش و جوانان را تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه‌سواری، محمود رشیدی در پیامی رأی اعتماد دکتر حمید سجادی را از نمایندگان مجلسشورای اسلامی به ایشان، جامعه ورزشی کشور تبریک گفت و اظهار داشت این رأی اعتماد احترام به جامعه ورزشی کشور است و جادارد از نمایندگان خانه ملت تشکر کرد. در این پیام آمده است.

 

جناب آقای دکتر سید حمید سجادی

 

انتصاب مسرت بخش شما برادر فرهیخته ، مؤمن و متعهد به عنوان وزیر جدید وزارت ورزش و جوانان بشارت دهنده آینده ای روشن ودرخشان در ورزش کشور و جوانان ایران عزیزمان  است.

 

از درگاه ایزد منان عزت ، سربلندی و توفیقات همه خدمتگزاران به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی را مسألت دارم و برای جنابعالیبه عنوان فردی کاردان و باتجربه در امور ورزشی کشور، مزید توفیقات برای خدمتی سرشار موفقیت و سربلندی از توکل الهی در جهترشد و شکوفایی جامعه ورزشی کشور تمنا دارد.