محمدی از رسیدن به فینال باز ماند

تنها نماینده پاراسایکلینگ کشورمان در المپیک توکیو امروز در خط استارت قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، دقایقی پیشرقابت های پیست پارالمپیک توکیو در بخش تعقیبی انفرادی آقایان باحضور ۱۰ ورزشکار در گروه سی ۵ آغاز شد و در پایان این رقابت هامهدی محمدی تنها نماینده دوچرخه سپاری کشورمان در پارالمپیکتوکیو با ثبت زمان ۵ دقیقه و ۰۹ ثانیه و ۱۵۴ هزارم ثانیه در جایگاه دهمقرار گرفت .

در گروه سی ۵ دوچرخه سوار فرانسوی با ثبت زمان ۴ دقیقه و ۱۸ ثانیه و ۲۷۴ هزارم ثانیه ضمن قرار گرفتن در رده نخست موفق بهشکستن رکورد پارالمپیک و جهان شد .

ورزشکاران کشورهای فرانسه(دو ورزشکار)، استرالیا و اکراین موفق شدند به دور فینال رقابت های تعقیبی انفرادی پارالمپیک توکیو راه یابند

 

*مهدی محمدی نماینده پاراسایکلینگ کشورمان در استقامت جاده و تایم تریل انفرادی نیز رکاب خواهد زد.