نشست کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری

دومین جلسه کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، امروز شنبه ششم شهریورماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ صبح دومین نشست اعضا کمیتهفنی فدراسیون دوچرخه سواری برگزار شد.

در این نشست که به ریاست محمود رشیدی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری و با حضور خانم ساکی، دکتر هاشم کندی، افشین داوری،علی زنگی آبادی، حسین اسلامی، مجید ناصری، مهدی روزبهانه، مصطفی چایچی، محمود وقایی، ایمان دلیل حیرتی و قادر میزبانیعضو جدید کمیته فنی برگزار شد چهار موضوع به شرح ذیل مصوب شد.

 

۱.آغاز فعالیت بخش فنی ستاد بازیهای آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو چین از امروز ششم شهریورماه ۱۴۰۰

۲.مدیر تیم های ملی موظف شد ظرف یک هفته گزینه های مربیگری تیم های ملی پیست و جاده آقایان و بانوان را بررسی و معرفی نماید

۳.جلسات کمیته فنی به صورت منظم و ماهانه برگزار گردد

۴.مصوب گردید مربی بانوان جهت هدایت تیم های ملی پیست و جاده بانوان انتخاب گردد، که در نهایت زیر نظر سرمربی تیم ملی آقایان فعالیت خواهد نمود.

 

این نشست تا ساعت ۱۷ ادامه داشت.