پایان دوچرخه سواری در پارالمپیک توکیو

مهدی محمدی در استقامت جاده دچار حادثه شد و به خط پایان نرسید.

به گرارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، صبح امروز سومین و آخرین مسابقه مهدی محمدی نماینده پاراسایکلینگ ایران در رده c5 برگزار شد.
مسابقع استقامت جاده که از ابتدا با شرایط نامساعد جوی به دلیل بارش شدید باران آغاز شده بود متاسفانه روز خوبی را برای دوچرخه سوار کشورمان رغم نزد و در فاصله سه دور مانده به پایان زمین خورد. مهمدی در پارالمپیک توکیو موفق به حضور در سه ماده شد که در پایان بخش تعقیبی انفرادی دهم شد، تایم تریل انفرادی یازدهم شد و استقامت جاده نیز به خط پایان نرسید.