جوابیه هیات دوچرخه‌سواری خوزستان به اظهارات مربی دوچرخه‌سواری

طی چند روز اخیر اظهارات یکی از مربیان رشته دوچرخه‌سواری در خصوص عدم همکاری هیات های دوچرخه‌سواری استان خوزستان و لرستان جهت اعزام سه ورزشکار به مسابقات بین المللی اوکراین امروز هاشمی دبیر هیات دوچرخه‌سواری استان خوزستان نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد.

هاشمی در گفتگو با خبرنگار سایت رسمی فدراسیون دوچرخه‌سواری گفت: موضوع اعزام دو ورزشکار خوزستانی به رقابت های اوکراین از دو ماه پیش مطرح شد. گویا قرار بود ابتدا این ورزشکاران با تیم باشگاه پیشگامان کویر یزد اعزام شوند اما شنیدیم این موضوع مورد تایید باشگاه ذکر شده قرار نگرفته. این دو ورزشکار از هیات دوچرخه‌سواری استان خوزستان درخواست کمک مالی کردند و ما هم اعلام کردیم وقتی اعزام ملی یا باشگاهی نیست نمی توانیم کمکی انجام دهیم. فدراسیون دوچرخه‌سواری هم با آغوش باز این دو ورزشکار استان خوزستان پذیرایی کرد و با برپایی اردوی تدارکاتی و امکانات لازم شرایط اعزام این ورزشکاران را فراهم کرد.

متاسفانه مربی دوچرخه‌سواری مدعی شدند ما قول کمک مالی داده این که بشدت این مسأله را تکذیب می کنیم. ما بارها اعلام کردیم کمک می کنیم اما چون در قالب تیم استان و ملی نیست نمی توانیم در قالب کمک مالی کمکی داشته باشیم. از فدراسیون دوچرخه‌سواری درخواست دارم نسبت به اظهارات کذب ایشان حتماً واکنش نشان دهد چراکه قرار نیست هر فردی در رسانه ها مسائلی را مطرح کند که جامعه دوچرخه‌سواری را دچار مشکل سازد. ای کاش پیش از انتشار مصاحبه تأمل و تدبیری اندیشیده می شد و تمام نامه نگاری ها در اختیار رسانه ها قرار می گرفت. هیچ مدرکی دال بر این موضوع که هیات خوزستان در مقابل این اعزام کوتاهی کرده ارائه نشده است. انتظار می رود اگر گفتگویی صورت می گیرد مستند و با ارائه مدرک باشد.