پرتوآذر در کاپ جهانی لنزرهاید شصت و دوم شد

25 امتیاز اتحادیه جهانی حاصل تلاش پرتوآذر در قهرمانی جهان و کاپ جهانی

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، فرانک پرتوآذر ملی پوش کوهستان کشورمان که در اردوی آماده سازی اروپا به سرمی برد روز گذشته در رقابت کراس کانتری المپیک کاپ جهانی لنزرهاید سونیس شرکت کرد.
در مسابقه جهانی سوئیس هفتاد و چهار ورزشکار از بیست و چهار کشور دنیا شرکت کرده بوند.
پرتواذر به عنوان تنها ورزشکار خانم از قاره آسیا در این رقابت ها شرکت کرد و در پایان موفق شد در جایگاه شصت و دوم قرار بگیرد.
ملی پوش کشورمان پس از پایان این رقابتها جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان الیمینیتور به کشور آلمان سفر می کند و سپس به ایران باز می گردد.