بخشنامه مسابقات قهرمانی کشور دوچرخه سواری پیست آقایان - جوانان

سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواری بخشنامه مسابقات دوچرخه سواری پیست آقایان رده سنی جوانان را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، امروز یکشنبه سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواری بخشنامه مسابقات قهرمانی کشور پیست آقایان رده سنی جوانان را به شرح ذیل صادر کرد.