خبر خوب برای دوچرخه‌سواری ایران

ایران میزبان چهار مسابقه بین المللی کوهستان

اتحادیه جهانی دوچرخه سواری با درخواست ایران جهت برگزاري چهار مسابقه بین المللی موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری،  اتحادیه جهانی دوچرخه سواری پس از بررسی درخواست کشورمان جهت میزبانی مسابقات بین المللی در ایران، موافقت خود را با این درخواست اعلام کرد. مسوول کمیته بین المللی فدراسیون دوچرخه سواری با تایید این خبر گفت: از مدتی پیش درخواست میزبانی چند رويداد بین المللی را اعلام نمودیم که خوشبختانه این درخواست ها با موافقت اتحادیه جهانی همراه شد. اجرای چند مسابقه  بين المللي رشته كوهستان به بخش خصوصی واگذار شده و فدراسیون به عنوان بالاترین مرجع رسمی همانند سایر رویدادهای بین المللی پیگیر مکاتبات و هماهنگی ها می باشد. طبق درخواست فدراسیون دوچرخه سواری ایران 24 و25 فروردین ماه 1401  دو مسابقه کلاس 2 و 3 جهانی کوهستان آقایان برگزار خواهد شد و دو مسابقه دیگر نیز در تاریخ 10و11 اردیبهشت 1401 به ترتیب در کلاس 2 و 3 جهانی برگزار می شود. باتوجه به اینکه بخش خصوصی میزبانی این مسابقات را تقبل کرده مي بايست شرايط و نحوه برگزاری این چهار مسابقه كه  در تقویم رسمی اتحادیه جهانی ثبت شده اقدام گردد. به هر حال این یک اتفاق بزرگ و قابل توجهی است که برای دوچرخه سواری ایران رخ داده و با حضور سایر کشورهای خارجی در کشورمان شاهد رشد و ترقی این رشته و ورزشکاران مان باشیم.