قهرمانی کشور پیست بانوان به پایان رسید

خوزستان و خراسان رضوی قهرمانان تیمی سال 1400 پیست بانوان ایران شدند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، رقابت های قهرمانی کشور پیست بانوان سال 1400 با حضور 50 ورزشکار در قالب 15 تیم استانی از 26 لغایت 28 شهریور ماه 1400 در پیست ازادی برگزار شد.

در پایان رقابت های قهرمانی کشور پیست تیم های خوزستان و خراسان رضوی به ترتیب در بخش های بزرگسالان و جوانان به مقام قهرمانی دست یافتند.

نتایج کلی رقابت های قهرمانی کشور پیست سال 1400 بانوان به شرح ذیل می باشد.

نتایج بزرگسالان:

اسکرچ :

مقام اول فروزان عبدالهی عرب

مقام دوم پریسا مجنونی

مقام سوم ساجده سیاحیان

 

تعقیبی انفرادی :

مقام اول مریم جلالیه

مقام دوم ریحانه خاتونی

مقام سوم پریسا مجنونی

 

دور امتیازی :

مقام اول ساجده سیاحیان

مقام دوم فروزان عبدالهی عرب

مقام سوم ریحانه خاتونی

 

اومینیوم :

مقام اول فروزان عبدالهی عرب

مقام دوم ساجده سیاحیان

مقام سوم پارمیدا نیکفر

کایرین:

مقام اول ستاره زرگر

مقام دوم فروزان عبدالهی عرب

مقام سوم آزاده مزاری

 

تیم اسپرینت :

مقام اول تیم خوزستان

مقام دوم تیم تهران

مقام سوم تیم خراسان رضوی

 

اسپرینت :

مقام اول ستاره زرگر

مقام دوم فروزان عبدالهی عرب

مقام سوم نرگس عبدی

 

در مجموع تیمی بزرگسالان نیز به ترتیب تیم های خوزستان، خراسان رضوی و تهران اول تا سوم شدند.

نتایج جوانان :

تیم اسپرینت :

مقام اول تیم مشترک خراسان رضوی و کرمان

مقام دوم آذربایجان شرقی

مقام سوم تیم البرز

 

کایرین :

مقام اول لیلا حیدری

مقام دوم ساناز ایرانمنش

مقام سوم فاطمه دادگر

 

دورامتیازی :

مقام اول آریانا ولی نژاد

مقام دوم پانته آ قلی پور

مقام سوم ساناز ایرانمنش

 

اسکرچ :

مقام اول پانته آ قلی پور

مقام دوم ساناز ایرانمنش

مقام سوم لیلا حیدری

 

تعقیبی انفرادی :

مقام اول فاطمه دادگر

مقام دوم آریانا ولی نژاد

مقام سوم حنانه دادگر

 

دورامتیازی :

مقام اول لیلا حیدری

مقام دوم آیانا ولی نژاد

مقام سوم پانته آ قلی پور

 

اسپرینت :

مقام اول لیلا حیدری

مقام دوم ساناز ایرانمنش

مقام سوم ستایش وجدی

در مجموع تیمی رده سنی جوانان نیز تیم های خراسان رضوی، کرمان و آذربایجان شرقی به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم قرار گرفتند.