صد سال پس از اولین مسابقه جاده قهرمانی جهان

بهتر است پس از سپری کردن حدود یک قرن از اولین مسابقه دوچرخه سواری جاده قهرمانی جهان گذری به تاریخ این رشته بیاندازیم.

داستان مسابقات استقامت جاده ی قهرمانی جهان یک صد سال پیش و از پایتخت کشور دانمارک، کپنهاگ، در سال 1921 میلادی آغاز شد. اما سنت اهدای پیراهن رنگین کمان به قهرمان جهان از سال 1927 میلادی زمانی که آلفردو بیندا  دوچرخه سوار افسانه ای ایتالیا در یک روز پنج شنبه بیست و یکم ماه جولای از خط پایان مسابقه ی قهرمانی جهان در نورنبرگ  آلمان عبور کرد تا اولین قهرمان جهان در رشته ی استقامت جاده نام گیرد، آغاز شده است.  بیندا مسیر 182 کیلومتر و 500 متری مسابقه را با زمان 6 ساعت 37 دقیقه 29 ثانیه، یعنی 7 دقیقه 16 ثانیه سریع تر از هموطن و رقیب سر سخت خود کاستنت جیراردنگو  کامپیونیسیموی  اسطوره ای پیمود.
 هیچ کس باور نداشت این مسابقه پس از توقف اجباری چند ساله به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم، یکصدمین سال برگزاری خود را در ماه سپتامبر 2021 و در فلاندرس بلژیک با شکوه خاصی جشن بگیرد.  منطقه ی فلاندرس در مرز دریای شمال به سمت غرب کشیده شده است. این منطقه بین هلند و فرانسه قرار دارد و در واقع شمالی ترین منطقه ی هلندی زبان کشور پادشاهی بلژیک محسوب می شود که به نوعی دروازه ی اروپا نام گرفته است. شهرهای مهم این منطقه را آنتورپ، خنت، بروخه و لوی ون تشکیل می دهند. فلاندرس با وضعیت جغرافیایی بادخیز، جاده های باریک و بعضا بی رحم برای دوچرخه سواری، میراثی جدایی ناپذیر برای منطقه محسوب می شود. کشور بلژیک در یک صد سال گذشته، 9 بار میزبان مسابقات استقامت جاده ی قهرمانی جهان بوده است که فلاندرس به تنهایی شش بار میزبانی این مسابقات مهم را برعهده داشته است.

 

یادداشت: کمیته روابط بین الملل فدراسیون دوچرخه سواری