زنگی آبادی مشاور فنی فدراسیون دوچرخه سواری

باحکم دکتر رسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری مشاور فنی فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، امروز چهارشنبه طی حکمی از سوی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری علی زنگی آبادی به عنوان مشاور فنی فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شد.

در حکم ایشان آمده است: با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «مشاور فنی فدراسیون دوچرخه سواری» منصوب می شوید. امید است با اتکال به پروردگار متعال در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران  و همچنین رشد، توسعه و شکوفایی ورزش کشور موفق و منصور باشید.

رسول هاشم کندی