سخنگوی جدید فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شد

«محمود وفایی» با حکم سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری به عنوان سخنگوی این فدراسیون منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، با حکم دکتر رسول هاشم کندی، سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری، محمود وفایی به عنوان سخنگوی رسمی فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شد. در این حکم آمده است: «به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان سخنگوی رسمی فدراسیون دوچرخه سواری منصوب می‌شوید.»
وفایی پیش از این در سمت سرپرست سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواری نیز ابقا شد.