دومین دوره مسابقات جایزه بزرگ پولادکف

فارس برای دومین بار مسابقات جایزه بزرگ پولاد کف را برگزار می نماید.