مسابقات پاراسایکلینگ قهرمانی کشور آغاز شد

رقابتهای دوچرخه سواری پاراسایکلینگ قهرمانی کشور در سال 1400 از امروز صبح به میزبانی تهران آغاز شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، رقابتهای دوچرخه سواری پاراسایکلینگ قهرمانی کشور در سال 1400 از امروز صبح به میزبانی تهران آغاز شد و 35 رکابزن از 13 تیم رقابت خود را در چهار ماده یک کیلومتر ، تعقیبی انفرادی ، تایم تریل انفرادی و استقامت و ( پاراسایکلینگ و نابینایان و کم بینایان ) برگزار کردند. این مسابقات تا فردا ادامه خواهد داشت.