فارس قهرمان پاراسایکلینگ ایران شد

پرونده مسابقات پاراسایکلینگ کشورمان با قهرمانی تیم استان فارس بسته شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، از دیروز صبح و با حضور 35 دوچرخه سوار از 12 تیم مسابقات پاراسایکلینگ قهرمانی کشور در سال 1400 به میزبانی پیست دوچرخه سواری آزادی برگزار شد. در این دوره از مسابقات که در چهار ماده یک کیلومتر ، تعقیبی انفرادی ، تایم تریل انفرادی و استقامت و ( پاراسایکلینگ و نابینایان و کم بینایان ) برگزار شد تیم استان فارس توانست عنوان قهرمانی را از آن خود کند. تهران دوم شود و تیم آذربایجان شرقی در رتبه سوم قرار گرفت. نتایج نهایی مسابقات در روز دوم به شرح زیر می باشد.

یک کیلومترc5

1- مهدی محمدی از زنجان

2- محمد درویش از تهران

3- بهروز فرزاد از لرستان

 

یک کیلومتر c4 

1- اکبر کریمی از آذربایجان شرقی

2- سیدمحمد محی الدینی از البرز

3- محمد ترابپور فارس

 

یک کیلومتر c3

1- علیرضا قاسمی از تهران

2- شاهین اکبری از کرمانشاه

3- آرش خزایی از البرز

 

یک کیلومتر c2-c1

1- بهرام سلیمانی از فارس

2- منصور حیدری آ.شرقی

 

نابینایان:

1- مهدی سعیدی - محمد دلیرآبادی از فارس

2- مجتبی زینعلی و علی رضا گودرزی از فارس

3- آیدین فعال و محمد ابراهیمی از مازندران

 

نتیجه مسابقات استقامت:

گروه c1-c2:

1- بهرام سلیمانی از فارس

2- حجت صیاد از اردبیل

3- منصور حیدری از آ. شرقی

 گروه c3:

1- علیرضا قاسمی از تهران

2- شاهین اکبری از کرمانشاه

3- آرش خزایی از البرز

 

گروهc4:

1- اکبر کریمی  از آ.شرقی

2- احمد حمزه لو از لرستان

3- سید محمد محی الدین از البرز

 

گروه c5: 

1- مهدی محمدی از زنجان

2- بهروز فرزاد از لرستان

3- علی سلطانی از اردبیل

 

گروه نابینایان:

1- مهدی سعیدی - محمد دلیرآبادی از فارس

2- مجتبی زینعلی - علیرضا گودرزی از فارس

3- اکبر فعال - علی رضا ایزدی فرد از تهران