دوره بازآموزی داوری برگزار می شود

کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دوچرخه سواری دوره بازآموزی داوری ویژه بانوان برگزار می کند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، کمیته آموزی و پژوهش فدراسیون دوچرخه سواری د نظر دارد دوره بازآموزی داوری ویژه بانوان به مدرسی حمید عطاالهی از 29 لغایت 30 مهرماه در دو نوبت صبح و عصر برگزار نماید.

حضور داوران فعال در رقابت ها و مسابقات دوچرخه سواری کشور در این دوره الزامی می باشد.

افراد واجد شرایط برای شرکت در این دوره با کمیته آموزش فدراسیون دوچرخه سواریتماس حاصل نمایند.

حداکثر تعداد شرکت کنندگن در این دوره 15 نفر می باشد.