قهرمانی کشور تریال در رده های سنی جوانان و بزرگسالان

سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواری بخشنامه مسابقات تریال قهرمانی کشور را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواری بخشنامه مسابقات تریال قهرمانی کشور را به شرح زیر صادر کرد.

مقرر است مسابقات قهرمانی کشور تریال در رده های سنی جوانان و بزرگسالان با رعایت کلیه دستورالعمل های  بهداشتی از تاریخ 06/08/1400 لغایت 07/08/1400  در همدان برگزار گردد . لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن مطالعه دقیق بخشنامه ، اعلام آمادگی تیم آن هیات همراه با ذکر اسامی ورزشکاران و مربی یا سرپرست ثبت شده در سامانه های دوچرخه سواری را حداکثر تا تاریخ 04/08/1400 به شماره نمابر این فدراسیون 44727698 ارسال نمایند. بدیهی است عدم اعلام آمادگی تا تاریخ مقرر به منزله انصراف از شرکت در مسابقات می باشد .

شرایط شرکت کنندگان :

1-همراه داشتن جواب منفی تست PCR برای کلیه افراد الزامی می باشد .

2-با توجه به شیوع ویروس کرونا ،کلیه ورزشکاران و کادر فنی می بایست خارج از زمان برگزاری مسابقات از ماسک استفاده نمایند.

3-همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار و کارت ملی  الزامی می باشد.

4-همراه داشتن کارت بیمه ورزشی معتبر و اصل رضایت نامه ولی جهت رده سنی جوانان الزامی و شرط لازم پذیرش ورزشکار می باشد.

5-همراه داشتن معرفی نامه از اداره کل/ هیات مربوطه با ذکر اسامی ورزشکاران ،مربی و سرپرست الزامی می باشد.

6-متولدین 11/10/1381 لغایت 10/10/1384 مجاز به شرکت در مسابقات رده سنی جوانان می باشند .

7-مسابقات در دو کلاس 20 و 26 اینچ برگزار می گردد.

8-ثبت نام کلیه شرکت کنندگان می بایست تا تاریخ 04/08/1400 از طریق لینک موجود در سایت فدراسیون دوچرخه سواری (VO2.ir) بخش سازمان لیگ و همچنین سامانه ملی دوچرخه سواری انجام پذیرد.

9-تعداد نفرات شرکت کننده : 2 نفر بزرگسالان ، 1 نفر جوانان (کلاس 20 و 26 ) 1 نفر مربی یا سرپرست جمعاً 4 نفر می باشند.

10-داشتن لباس متحدالشکل تیمی الزامی می باشد.

نحوه امتیاز تیمی : امتیاز دو نفر از بهترین های هر تیم در بخش تیمی محاسبه می گردد.

ورود تیم ها : راس ساعت 15 روز پنجشنبه مورخ 06/08/1400 

جلسه فنی : راس ساعت 17 روز پنجشنبه مورخ 06/08/1400     

خروج تیم ها : روز جمعه مورخ 07/08/1400 بعد از اتمام مسابقات .

آدرس : همدان گنج نامه

مسئول هماهنگی : آقای بهزاد نادری 09188115172