نمونه گیری خون به صورت تصادفی از ورزشکاران

قابل توجه ورزشکاران دارای رنکینگ ملی رشته دوچرخه سواری

به اطلاع مي رساند، با توجه به آيين نامه فدراسيون مبني بر دعوت ملي پوشان بر اساس رنكينگ ملي و نتايج مركز سنجش  و همچنين توافقات بعمل آمده في مابين فدراسيون دوچرخه سواري  و ايران نادو، طي چند روز آينده رنكينگ ملي در اختيار نادو قرار خواهد گرفت و اين مركز اقدام به انجام نمونه گيري خون از تعدادي از افراد معرفي شده به صورت تصادفي خواهد نمود.
اطلاعات تكميلي بزودي اعلام خواهد شد.