ساختمان اداری فدراسیون تغییر یافت

مراجعین به فدراسیون دوچرخه سواری می بایست به آدرس زیر مراجعه نمایند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، با توجه به فروش ساختمان فدراسیون دوچرخه سواری و احداث ساختمان جدید این فدراسیون در مقابل پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی، از روزگذشته ساختمان اداری فدراسیون به محل پیست دوچرخه سواری آزادی منتقل شد.در اطلاعیه فدراسیون دوچرخه سواری آمده است:
فدراسیون دوچرخه سواری ازمورخه98/12/07 به مجموعه ورزشی آزادی انتقال یافت.
جهت کسب اطلاعات و انجام امور اداری با شماره تماس 44738292 و فکس 44739198 ارتباط حاصل نمایید.