قول مساعد رییس کمیته پارالمپیک به رکابزنان پاراسایکلینگ کشورمان

محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک از برنامه های کمیته پاراسایکلینگ فدراسیون دوچرخه سواری حمایت کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک در حاشیه مراسم روز پارالمپیک دقایقی با فرهاد عصفوری رییس کمیته پاراساکلینگ و تنی چند از رکابزنان پاراسایکلینگی کشورمان به گفتگو پرداخت. خسروی وفا از برنامه های فدراسیون دوچرخه سواری برای ورزشکاران پاراسایکلینگی، نابینا و کم بینا و دارای معلولیت جسمی حمایت کرد و قول مساعد داد تا از این رشته حمایت ویژه ای داشته باشد.