پایان اولین دوره جایزه بزرگ کوهستان در تهران

مردانی، فرح بخشیان، شهسواری و محمدی ها قهرمانان اولین مرحله جایره بزرگ کوهستان در تهران شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، اولین مرحله جایزه بزرگ کوهستان در بوستان چیتگر تهران توسط آکادمی فراز برگزار شد و در پایان این رقابت نفرات برتر چهار بخش مشخص شدند.

نتایج این رقابت ها به شرح ذیل است:

بانوان جوانان:

مقام اول فاطمه عباسی

مقام دوم فرانک‌شاه زیدی

مقام سوم هلن زارعی

 

بانوان بزرگسال:

مقام اول مونا فرح بخشیان

مقام دوم یاسمن مدنی

مقام سوم سمیرا خدایاری

 

آقایان جوانان:

مقام اول پرهام شهسواری

مقام دوم حسن دهقان

مقام سوم آریابد داور پناه

 

آقایان بزرگسال:

مقام اول پرویز مردانی

مقام دوم نیما جمشیدی اردکانی

مقام سوم شاهین همای اقدم 

 

 پیشکسوتان:

مقام اول حسین محمدی ها

مقام دوم احسان قره سفلو

مقام سوم مجید جرجیسی

 

 

 

جوانان آقایان:

 

 

 

پیشکسوتان:

 

 

 

بزرگسالان بانوان: