تسلیت به جناب آقای حمید عطاالهی

متاسفانه باخبر شدیم جناب آقای حمید عطاالهی سرپرست کمیته داوران فدراسیون دوچرخه سواری در غم از دست دادن پدر گرامی خود سوگوار شده است.

دوست و همکار گرامی 

جناب آقای حمید عطاالهی

غم از دست دادن پدر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم طلب آمرزش و برای بازماندگان صبر و شکیبایی  مسالت داریم. ما را نیز در غم خود شریک بدانید.

روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری