سیاحیان قهرمان استقامت جاده شد

اولین مرحله لیگ پیست و جاده با حضور ۱۱ تیم آغاز شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، اولین مرحله لیگ پیست و جاده بانوان کشور  از ۳ لغایت ۶ آبانماه ۱۴۰۰ با حضور۴۷ ورزشکار در ۱۱ تیم آغاز شد. در پایان رقابت استقامت جاده ساجده سیاحیان از اعتماد کالا یزد در بزرگسالان و ساناز ایرانمنش از کرمان در جوانان موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند. بانوان بزرگسال در مسیر ۷۵ کیلومتری و بانوان جوان در مسیر ۵۰ کیلومتری پارک سرخه حصار تهران به رقابت پرداختند.

نتایج استقامت جاده:

بزرگسالان:

مقام اول ساجده سیاحیان از اعتماد کالا یزد

مقام دوم پانته آ قلی پوراز بالابان چابهار

مقام سوم ماندانا دهقان از ترمه دستجردی

 

 

جوانان:

مقام اول ساناز ایرانمنش از هیات رفسنجان

مقام دوم حنانه دادگر از بالابان چابهار

مقام سوم فاطمه دادگر از بالابان چابهار