پایان اولین روز رقابت های پیست با رکورد شکنی لیلا حیدری

قهرمانان رشته های اسپرینت،500متر و اسکرچ در نخستین روز مشخص شدند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، روز نخست رقابت های پیست لیگ بانوان با مشخص شدن نفرات برتر رشته های اسکرچ،اسپرینت و ۵۰۰ متر جوانان و بزرگسالان به پایان رسید.

نکته مهم در رقابت های اولین روز پیست، شکستن رکورد ۵۰۰ متر جوانان توسط لیلا حیدری دوچرخه سوار جوان تیم آسمان آبی مشهد بود .

لیلا حیدری موفق شد در هر دو رشته ۲۰۰ متر و ۵۰۰ متر بهترین زمان در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان را کسب کند.

نتایج کامل روز نخست رقابت های پیست به شرح ذیل می باشد:

اسکرچ بزرگسالان:
مقام اول فروزان عبدالهی از اعتماد کالا یزد
مقام دوم ساجده سیاحیان از اعتماد کالا یزد
مقام سوم آزاده مزاری از آسمان آبی مشهد
۵۰۰متر بزرگسالان:
مقام اول ستاره زرگر از اعتماد کالا یزد 
مقام دوم یگانه غلامرضایی از آسمان آبی مشهد
مقام سوم آتوسا عباسی از اعتماد کالا یزد
۲۰۰متر بزرگسالان:
مقام اول ستاره زرگر از اعتماد کالا یزد 
مقام دوم آتوسا عباسی از اعتماد کالا یزد
مقام سوم آزاده مزاری از آسمان آبی مشهد

اسکرچ جوانان: 
مقام اول پانته آ قلی پور از هیات قزوین
مقام دوم ساناز ایرانمنش از آسمان آبی مشهد
مقام سوم ستایش وجدی از هیات رفسنجان
۵۰۰متر جوانان:
مقام اول لیلا حیدری از آسمان آبی مشهد
مقام دوم یکتا غلامرضایی از آسمان آبی مشهد
مقام سوم ستایش وجدی از هیات رفسنجان
۲۰۰متر جوانان:
مقام اول لیلا حیدری از آسمان آبی مشهد
مقام دوم یکتا غلامرضایی از آسمان آبی مشهد
مقام سوم ستایش وجدی از هیات رفسنجان

رقابت های لیگ دوچرخه سواری پیست بانوان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز پیگیری می شود.