پایان اولین مرحله لیگ پیست بانوان

اعتماد کالا یزد و آسمان آبی قهرمانان اولین مرحله لیگ پیست بانوان در دو رده بزرگسالان و جوانان شدند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، اولین مرحله لیگ پیست بانوان در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان ظهر امروز بابرگزاری سومین روز مسابقات به پایان رسید.

در این مرحله ۴۷ ورزشکار از ۱۱ تیم باشگاهی حضور داشتند که در تیم های اعتماد کالای یزد با ۱۱۴۵ امتیاز و آسمان آبی با ۱۰۸۵امتیاز به ترتیب در دو بخش بزرگسالان و جوانان به عنوان قهرمانی اولین مرحله لیگ پیست دست یافتند.

نتایج کامل رقابت های اولین مرحله لیگ پیست 

بانوان به شرح ذیل می باشد.

 

اومینیوم بزرگسالان :

مقام اول فروزان عبدالهی عرب از اعتماد کالا یزد

مقام دوم غزاله درخشان از ترمه دستجردی یزد

مقام سوم طهورا بهرامی از هیات قزوین 

 

تعقیبی انفرادی بزرگسالان:

مقام اول ریحانه خاتونی از ترمه دستجردی یزد

مقام دوم فاطمه فیضی از اعتماد کالا یزد

مقام سوم ساجده سیاحیان از اعتماد کالا یزد

 

دورامتیازی بزرگسالان:

مقام اول فروزان عبدالهی عرب از اعتماد کالا یزد

مقام دوم ریحانه خاتونی از ترمه دستجردی یزد

مقام سوم آزاده مزاری از آسمان آبی 

 

کایرین بزرگسالان:

مقام اول ستاره زرگر از اعتماد کالا یزد

مقام دوم آزاده مزاری از آسمان آبی مشهد

مقام سوم آتوسا عباسی از اعتماد کالا یزد

 

اسکرچ بزرگسالان:

مقام اول فروزان عبدالهی از اعتماد کالا یزد

مقام دوم ساجده سیاحیان از اعتماد کالا یزد

مقام سوم آزاده مزاری از آسمان آبی مشهد

 

۵۰۰متر بزرگسالان:

مقام اول ستاره زرگر از اعتماد کالا یزد 

مقام دوم یگانه غلامرضایی از آسمان آبی مشهد

مقام سوم آتوسا عباسی از اعتماد کالا یزد

 

۲۰۰متر بزرگسالان:

مقام اول ستاره زرگر از اعتماد کالا یزد 

مقام دوم آتوسا عباسی از اعتماد کالا یزد

مقام سوم آزاده مزاری از آسمان آبی مشهد

 

تیم اسپرینت بزرگسالان:

مقام اول اعتماد کالا یزد

مقام دوم ترمه دستجردی یزد

 

 

اومینیوم جوانان: 

مقام اول پانته آ قلی پور از هیات قزوین

مقام دوم ساناز ایرانمنش از آسمان آبی مشهد

مقام سوم ستایش وجدی از هیات رفسنجان

 

تعقیبی انفرادی جوانان:

مقام اول حنانه دادگر از هیات رفسنجان

مقام دوم پانته آ قلی پور از هیات قزوین

مقام سوم ستایش وجدی از هیات رفسنجان

 

کایرین جوانان: 

مقام اول لیلا حیدری از آسمان آبی 

مقام دوم یکتا غلامرضایی از آسمان آبی

مقام سوم حنانه دادگر از هیات رفسنجان

 

اسکرچ جوانان: 

مقام اول پانته آ قلی پور از هیات قزوین

مقام دوم ساناز ایرانمنش از آسمان آبی مشهد

مقام سوم ستایش وجدی از هیات رفسنجان

 

۵۰۰متر جوانان:

مقام اول لیلا حیدری از آسمان آبی مشهد

مقام دوم یکتا غلامرضایی از آسمان آبی مشهد

مقام سوم ستایش وجدی از هیات رفسنجان

 

۲۰۰متر جوانان:

مقام اول لیلا حیدری از آسمان آبی مشهد

مقام دوم یکتا غلامرضایی از آسمان آبی مشهد

مقام سوم ستایش وجدی از هیات رفسنجان

 

تیم اسپرینت جوانان:

مقام اول آسمان آبی

مقام دوم هیات قزوین

مقام سوم جکوار البرز

 

دور امتیازی جوانان:

مقام اول پانته آ قلی پور هیات قزوین

مقام دوم حنانه دادگر از هیات رفسنجان

مقام سوم ساناز ایرانمنش از آسمان آبی

 

مجموع تیمی بزرگسالان:

مقام اول اعتماد کالا یزد با ۱۱۴۵ امتیاز

مقام دوم ترمه دستجردی با ۸۰۳ امتیاز 

مقام سوم آسمان آبی با ۵۳۹ امتیاز

 

مجموع تیمی جوانان:

مقام اول آسمان آبی با ۱۰۸۵ امتیاز

مقام دوم هیات قزوین با ۹۴۸ امتیاز

مقام سوم جگوار البرز با ۷۴۷ امتیاز