نخستین گردهمایی ملی گردشگری با دوچرخه برگزار می‌شود

مسئول کمیته سایکل توریست كشور از نخستین گردهمایی ملی گردشگری با دوچرخه (همراه با نشست‌های تخصصی و فعالان گردشگری) ۱۹ تا ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۰ به میزبانی شهرداري کلانشهر شيراز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، دکتر محمدجواد کشاورز يكشنبه ١٩ آبان در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت ورزش دوچرخه سواری، بیان کرد: در بسیاری از شهر‌های در حال توسعه جهان، توسعه نامناسب فضا‌های مختلف شهری، تراکم روبه گسترش کاربری‌های گوناگون به موازات رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش سفر‌های درون شهری باعث بروز مشکلات ومعضلات متعددی شده است.

او افزود: همچنین با افزایش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و به تبع آن افزایش تراکم در شریان‌های اصلی، منجر به شکل گیری و بروز نا به سامانی‌ها در عرصه اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی شده است. کشاورز با بیان اینکه باتوجه به مسائل مذکور و ضرورت توسعه پایدار و اهمیت روزافزون آن در مسائل شهری، دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه پاک و پایدار روز به روز مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد، ادامه داد: دوچرخه سواری تنها درصد ناچیزی از کل جریان ترافیک را به خود اختصاص می‌دهد، ولی مزایای آن بویژه در بافت‌های تاریخی و ارزشمند، توجه به آن را ضروری می‌کند تا دربرنامه ریزی‌های حمل ونقل ایران در نظرگرفته شود.

مسئول کمیته سایکل توریست كشور با بیان اینکه حمل ونقل سبز راهی به سوی دستیابی به شکل پایدارشهری است، بیان کرد: تغییر در زیرساخت‌های شهری باید با اولویت دهی به حمل و نقل عمومی انسان محور همراه باشد، در این صورت و با یکپارچه سازی و ترکیب بستر‌های حمل و نقل انسان محور شهروندان به استفاده از حمل و نقل پاک ترغیب می‌شوند.

او بر ضرورت حرکت به سمت ایجاد و توسعه حمل و نقل پاک تاکید کرد و افزود: کاهش آلودگی هوا، کاهش آلودگی صوتی، افزایش سلامت بدنی شهروندان، کاهش ترافیک شهری و کمک به اقتصاد شهری از جمله مزایای ایجاد و توسعه حمل و نقل پاک (دوچرخه و پیاده) در شهر‌های کشور است.

کشاورز خاطرنشان کرد که توسعه دوچرخه سواری، توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه حمل و نقل ترکیبی، بازنگری در مقاطع عرضی خیابان و پیاده‌مداری از ساختار‌های توسعه حمل و نقل پاک است و در این مسیر مطالبه گری و خواست شهروندان اهمیت زیادی دارد.

مسئول کمیته سایکل توریست كشور با اشاره به دستاورد‌های حمل و نقل پاک، افزود: استفاده از حمل و نقل پاک سالانه موجب صرفه جویی بودجه مرتبط با نظام سلامت می‌شود.

او با تصریح بر اینکه تغییر نگرش و توجه به موضوعات فرهنگی و قانونی برای استفاده از وسایل و امکانات حمل و نقل عمومی پاک، زمان بر و نیازمند برنامه‌ریزی است، افزود: چنانچه ساختار حمل و نقل ترکیبی شهر‌ها را توسعه بدهیم، بیشترین تعداد سفر‌های روزانه پاک در شهر‌ها انجام می‌شود، اما متاسفانه تجهیزات حمل و نقلی شهر‌های ما در ارتباط با یکدیگر نبوده و هماهنگ با یکدیگر عمل نمی‌کنند.

مسئول کمیته سایکل توریست و گردشگری فدراسیون گفت: تغییر در زیرساخت‌های شهری باید با اولویت دهی به حمل و نقل عمومی انسان محور همراه باشد، در اینصورت و با یکپارچه سازی و ترکیب بستر‌های حمل و نقل انسان محور شهروندان به استفاده از حمل و نقل پاک ترغیب می‌شوند.

کشاورز ۳ اقدام موثر برای توسعه ‌سواری از جمله شهرداری، آموزش و پرورش، آموزش عالی و صدا و سیما در راستای توسعه فرهنگی و اجتماعی استفاده از دوچرخه و فراهم آوردن زیرساخت‎ها و بستر‌های مناسب حائر اهمیت است.

او با اشاره به اینکه حمایت قانونی و تصویب سیاست‌های حمایتی از دوچرخه سواری و دوچرخه سواران در شهر‌های کشور الزام آور است، خاطرنشان کرد: تدوین برنامه جامع توسعه گردشگری با دوچرخه، تدوین برنامه جامع توسعه پیاده‌مداری، انجام مطالعات شهری در حوزه حمل و نقل یکپارچه و ترکیب آن با سایر روش‌های حمل و نقل باید سرلوحه مدیریت شهری برای دستیابی به شهری با حمل و نقل پاک باشد.

مسئول کمیته سایکل توریست كشور تصریح کرد: امروزه گردشگری با دوچرخه بعنوان صنعتی نوین در ورزش می‌بایست مطرح شود و زیرساخت‌های لازم با توجه به مطالبات جامعه مهیا شود.

او بیان کرد: امنیت، حمایت و هویت دادن به سایکل توریست‌ها می‌بایست در دستور برنامه‌ها قرار گرفته و برای آن زیرساخت‌های مناسبی را تامین کنیم تا شاهد رشد این مدل از گردشگری کم هزینه و پاک باشیم.

کشاورز با بیان اینکه مهمترین نیاز و قدم اول داشتن یک برنامه است و هر کمیته‌ای لازم است درگام اول، برنامه مسیر توسعه را چه در بخش گردشگری و چه در بخش پشتیبانی تدوین کند، ادامه داد: گام دوم پیاده سازی این برنامه است، اما نه به صورت موردی و سلیقه‌ای بلکه گام به گام منطبق با بخش‌های مختلف برنامه، تا بتوانیم آرام آرام شاهد رشد سفر‌های دوچرخه باشیم.

او با اشاره به این موضوع که هر برنامه توسعه‌ای سه مولفه دارد، اظهار داشت: بعد از زیرساخت، بخش دوم، کار‌های نرم افزاری است. همایش ها، نمایشگاه ها، آموزش و اطلاع رسانی همه در این سرفصل قرار می‌گیرند و بسیار بسیار مهم هستند.

مسئول کمیته سایکل توریست كشور در پایان در پاسخ به مولفه سوم توسعه، بیان کرد: اگر یک مولفه زیرساخت و دوم کار‌های نرم افزاری باشد، سومین بعد، هماهنگی بین سازمان‌ها است. خصوصاً در کشور ما که سازمان‌های مختلف دربخش‌هایی از شرح وظایفشان همپوشانی دارند اگه باهم هماهنگ باشند و تقسیم کار کنند می‌توانند با سرعت بسیار بیشتر و موثرتر توسعه گردشگری با دوچرخه را رقم بزنند.