حضور نادو در لیگ برتر پیست

نمایندگان آنتی دوپینگ از دوچرخه سواران لیگ برتری تست دوپینگ گرفتند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، روز گذشته نمایندگان آنتی دوپینگ ایران نادو وارد شهر مشهد شدند و به صورتاتفاقی از تعدای ورزشکاران حاضر در لیگ برتر پیست در مشهد مقدس تست دوپینگ گرفتند.