فولاد مبارکه سپاهان قهرمان لیگ برتر پیست شد

دومین روز رقابت های لیگ برتر پیست سال ۱۴۰۰ به پایان رسید

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، دومین روز آخرین مرحله لیگ برتر پیست ۱۴۰۰ با مشخص شدن قهرمانان اسپرینت،دورامتیازی،اومینیوم، یک کیلومتر و تعقیبی تیمی به پایان رسید.

همچنین تیم های فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، پیشگامان کویر یزد و مس رفسنجان به ترتیب در بخش تیمی مقام های اول تا سوم رابدست آورند.

نتایج رقابت های روز دوم :

امینیوم:
مقام اول محمد گنج خانلو از سپاهان اصفهان 
مقام دوم علی لبیب از پیشگامان کویر یزد 
مقام سوم بهنام آرین از مس رفسنجان
 دورامتیازی:
مقام اول محمد چاییچی از سپاهان اصفهان 
مقام دوم محمد رجبلو از پیشگامان کویر یزد 
مقام سوم مسعود خاکی از هیات زنجان
اسپرینت:
مقام اول محمد دانشور از سپاهان اصفهان 
مقام دوم احسان خادمی از مس رفسنجان
مقام سوم احمد نصرآبادی از سپاهان اصفهان 
تعقیبی تیمی :
مقام اول پیشگامان کویر یزد  
مقام دوم سپاهان اصفهان 
مقام سوم  مس رفسنجان
یک کیلومتر:
مقام اول محمد امین رحیم آبادی از مس کرمان 
مقام دوم احسان خادمی از مس رفسنجان
مقام سوم رضا رشنو از پیشگامان کویر یزد