بخشنامه دومین مرحله لیگ بانوان صادر شد

تهران میزبان دومین مرحله جاده بانوان کشور شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، پس از لغو میزبانی استان یزد جهت برگزاری رقابت های دومین مرحله لیگ جاده بانوان، تهران به عنوان میزبان جدید معرفی شد.

طبق اعلام فدراسیون دوچرخه سواری دومین مرحله لیگ جاده بانوان ۲ لغایت ۴ آذرماه به میزبانی شهر تهران برگزار می گردد.