صدور کارت های مربیگری بعد از وقفه دو ساله

باتوجه به عدم صدور گواهی و کارت های دوره های آموزشی برگزار شده فدراسیون دوچرخه سواری طی دو سال اخیر و اعلام نارضایتی تعداد زیادی از اعضای جامعه دوچرخه سواری، طی پیگیری های بعمل آمده، کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون طی جدول زمان بندی اقدام به صدور کارت ها نموده است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، در نخستین گام کارت های مربیگری درجه 3 طی سال های 98تا 1400 به تعداد 558 کارت در سامانه صادر شد که 338 نفر از این افراد به دلیل اینکه عضویت آنها در سامانه انجام نشده بود می توانند کارت خود را مشاهده کنند و الباقی نفرات باقیمانده یا مشخصات خود را در سامانه ملی دوچرخه سواری کامل ننموده اند یا جزو کلاس مربیگری تربیت بدنی آجا بوده اند که هنوز از سوی مدرس، نمرات به فدراسیون اعلام نشده است.
کسانی که در کلاس های مربیگری درجه 3 سالهای 98 لغایت 1400 شرکت نموده اند و هنوز کارت آنها صادر نشده است می توانند جهت پیگیری با مدیر دوره تماس حاصل فرمایند.
کارت های مربیگری درجه 2، یک و مکانیسینی نیز طی هفته های آتی صادر و از طریق فدراسیون اطلاع رسانی خواهد شد.
همچنین شماره تماس 44726410 داخلی 106-107( کمیته آموزش و پژوهش) پاسخگوی تماس عزیزان می باشد.