به همت معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم و دانشگاه قم

مطالعات طرح توسعه دوچرخه در شهر قم اجرایی می شود

مطالعات طرح جامع دوچرخه سواری شهر قم به همت معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم و دانشگاه قم انجام می شود .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، با توجه به مطالبه مردم و پیگیری هئیت دوچرخه سواری و مدیران شهری خصوصا معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار (عضو هئیت رئیسه هئیت دوچرخه سواری استان قم) ، مطالعات طرح توسعه دوچرخه در شهر قم که از سال گذشته شروع شده بود ، امسال مرحله ساخت آن شروع خواهد شد.

لازم به ذکر است که سالها پیش که دوچرخه اشتراکی در قم در حال برنامه ریزی بود نظر هئیت دوچرخه سواری بر این بود که به صورت علمی این کار بررسی شود که متاسفانه این امر صورت نگرفت و طرح شکست خورد .

بنابراین امسال با انجام شدن این مطالعات نکات بسیار مهمی مشخص و بررسی شد که اهمیت این موضوع کاملا بر همگان مشخص شد.

امسال بخشی از این طرح  که حدود ۳۰۰ کیلومتر است با ایجاد مسیر ویژه دوچرخه در سه خیابان در مرکز شهر شروع خواهد شد امیدواریم این طرح ۳۰۰ کیلومتری که در مسیر ویژه پیش بینی شده طی ۱۰ سال آینده به مرحله اجرا برسد و ما روز به روز شاهد توسعه دوچرخه سواری به عنوان مد حمل و نقل پاک باشیم  موضوعی که نقش بسزایی در سلامت جسم و روان جامعه خواهد داشت

لازم به ذکر است که مصوبات و بودجه این طرح تخصیص داده شده و انشاله در آینده نزدیک مراحل ساخت آن اجرا می شود.