استفاده از ظرفیت های زیر ساختی پایگاه چهارم هوانیروز در جهت استفاده دوچرخه سواران

بازدید گرم و صمیمانه روسای هیات های ورزش سه گانه و دوچرخه سواری ، آقایان محمد شرفا و جلیل عباس پور به اتفاق مهندس  محمد باقری دبیر هیات ترای اتلون و محمد پورابوطالب مدیر توسعه حمل و نقل پاک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان از زیر ساخت‌های  پایگاه چهارم هوانیروز .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، این بازدید در جهت توسعه و استفاده از ظرفیت های زیر ساختی پایگاه چهارم هوانیروز در جهت استفاده دوچرخه سواران و ورزشکاران سه گانه و ایجاد پیست های دوچرخه سواری کوهستان و BMX و مسیرهای تایم تریل جاده و استفاده از دیگر زیر ساخت‌های دو و میدانی و شنا و امکانات رفاهی تفریحی انجام گردید.